forbot
  • Lubnymyaso, OOO
  • Danh mục hàng
  • Ngũ tạng động vật làm thịt

Ngũ tạng động vật làm thịt

Ngũ tạng động vật làm thịt
  • Ngũ tạng động vật làm thịt
Đang có sẵn
Mô tả
Ngũ tạng động vật làm thịtMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
 Loại thịt: Thịt lợn
Loại phẩm:Ruột
Information is up-to-date: 22.01.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Lubny (Ukraina) từ công ty Lubnymyaso, OOO.