forbot
  • Lubnymyaso, OOO
  • Danh mục hàng
  • Thịt lợn

Thịt lợn

Thịt lợn
  • Thịt lợn
  • Thịt lợn
  • Thịt lợn
Đang có sẵn
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Thịt lợnMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Sản xuất tại:Ukraina
Một phần của khung:Toàn bộ thịt
Loại thịt:Ướp lạnh
Information is up-to-date: 22.01.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Lubny (Ukraina) từ công ty Lubnymyaso, OOO.
Similar products